Vereniging en lidmaatschap

Vereniging en lidmaatschap

Onze vereniging voor eerste hulp bij ongelukken (EHBO) is (her)opgericht in 1970. Haar werkgebied strekt zich voornamelijk uit over de plaatsen Nuth, Wijnandsrade en Vaesrade, gelegen binnen de Gemeente Nuth. Onze vereniging telt een 20-tal  leden.

Wij zijn aangesloten bij de Nationale  Bond voor Eerste Hulp Bij Ongevallen,

Aan onze vereniging zijn 2 kaderinstructeurs verbonden. Zonder hun inzet en het enthousiasme is onze vereniging natuurlijk nergens.

Wij blijven op zoek naar leden en andere geïnteresseerden die zich als lotusslachtoffer bij ons willen aansluiten, om zo aan de broodnodige (herhalings)lessen een zo realistisch mogelijke invulling te geven! Voor meer informatie kun je terecht bij:AANMELDEN VAN NIEUWE LEDEN:

Nieuwe leden zijn van harte welkom in onze vereniging. U kunt zich aanmelden via het contactformulier.


LEDEN:

De leden zijn in het bezit van een geldig EHBO- diploma, tenzij anders bepaald.
Ons lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De leden hebben stemrecht tijdens de Algemene ledenvergadering.


CONTRIBUTIE:

De contributie, welke door de leden dient te worden voldaan, wordt jaarlijks bij de Algemene Leden Vergadering vastgesteld en gaat in bij het eerstvolgende verenigingsjaar.


VERLENGING EHBO-DIPLOMA:

De leden zijn zelf verantwoordelijk voor het geldig houden van hun diploma.

De leden dienen het door ons vereiste aantal oefenavonden bij te wonen.

De leden dienen zich voor elk cursusles aan te melden.

Het bestuur draagt zorg voor de verlenging van het diploma.

Het opnieuw verstrekken van een diploma zijn op kosten voor de gediplomeerde.


ONVOLDOENDE AANWEZIGHEID:

Indien het vereiste aantal jaarlijkse oefenavonden NIET is bezocht kan het bestuur  een diploma niet verlengen. COMPETENTIETOETS:

Heeft u het aantal jaarlijkse oefenavonden niet kunnen bijwonen en wilt u uw diploma geldig houden, dan kunt u een competentietoets aanvragen. De kosten van deze toets zullen volledig op u verhaald worden.BEËINDIGING LIDMAATSCHAP:

Bij overlijden van het lid

Een schriftelijke opzegging via een e-mail of via het contactformulier.

Na een bestuurlijk besluit


ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING